Veel stellen met relatieproblemen wachten wel 6 jaar voor ze eindelijk besluiten om relatietherapie te gaan volgen. In de tussentijd zullen de relatieproblemen vaak alleen maar verergeren. Doordat er een negatief interactieprobleem is ontstaan, ontstaat er verwijdering tussen jullie. Het liefst praat je niet meer met je partner over jouw emoties en onvervulde behoeftes, omdat je bang bent dat je partner je niet begrijpt. Je zit immers niet op weer een hevige discussie te wachten. De kans is groot dat jouw partner hetzelfde denkt. De communicatie is inmiddels lang niet meer wat het geweest is. Jullie raken als het ware vervreemd van elkaar en er is sprake van een constante spanning.

Online therapie is laagdrempelig en kan een oplossing vormen

Heeft jouw relatie op het moment veel weg van het bovenstaande scenario? Wacht dan niet te lang bij het zoeken van hulp. Als het bezoeken van een relatietherapeut voor jullie nog een brug te ver is, kan online therapie de oplossing bieden. Bij Relatieverbeterenbieden we een programma aan dat in staat is om de meeste relaties te redden. Het programma duurt 12 weken en wordt aangeboden in de vorm van een onlineprogramma. Dit programma is ontwikkeld door Anoek Gerlings, een specialist in EFT-relatietherapie. Het programma is dan ook grotendeels op deze vorm van therapie gebaseerd, in combinatie met de praktijkervaring die Anoek in vele jaren heeft opgedaan.

Wat is EFT-relatietherapie?

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. Deze therapievorm is bedacht door een Canadese relatietherapeut, namelijk Dr. Sue Johnson. Zij heeft deze vorm van therapie na 20 jaar praktijkervaring en veel onderzoek bedacht. EFT is bewezen effectief en is in staat om 75% van de relaties met problemen enorm te verbeteren. Bij deze therapievorm gaat men na wat de onderliggende problematiek is bij een negatief interactiepatroon. Bovendien worden emoties bespreekbaar gemaakt. Jullie leren in te zien wat bepaalde acties voor invloed op de ander hebben. Daarnaast krijgen jullie de kans om onvervulde behoeftes te delen. Boosheid is meestal het gevolg van onvervulde behoeftes of verwachtingen. Belangrijk is dat niet alleen de boosheid tot uiting komt, maar dat jullie ook de oorzaak leren te bespreken. Door middel van EFT-therapie leren jullie als het ware om weer met elkaar te communiceren. Bij EFT-relatietherapie gaat men uit van de hechtingstheorie; dat Iedereen een persoon nodig heeft waarmee hij of zij emoties kan delen.

Door een negatief interactiepatroon worden gevoelige onderwerpen vermeden

Wanneer er sprake is van een negatief interactiepatroon, is de kans groot dat jullie gevoelige onderwerpen proberen te vermijden. Jullie zijn beiden extra voorzichtig, om zo te voorkomen dat er een verhitte discussie ontstaat. Wanneer emoties niet langer open besproken kunnen worden, is er geen sprake meer van een gezonde relatie. Dit is vaak de oorzaak van het negatieve interactiepatroon. Juist doordat jullie minder snel geneigd zijn om verwachtingen te bespreken en emoties te uiten, is er sprake van een constante spanning. Bovendien stapelen de emoties zich op en is het slechts een kwestie van tijd voordat de emmer overloopt. Wanneer de relatieproblemen niet besproken worden, weet geen van beide waar de ander zich aan stoort. Het gevolg is dat jullie keer op keer in dezelfde situatie belanden. Zonder enige vorm van hulp is het lastig om het negatieve interactiepatroon te doorbreken.

Het programma van Relatieverbeteren helpt jullie om de relatieproblemen te bespreken

Het 12-weekse programma van Relatieverbeteren helpt jullie om de relatieproblemen te bespreken en te verhelpen. De emoties die eerder vaak de overhand namen, worden nu juist gebruikt om elkaar beter te begrijpen. Op deze manier wordt het voor jou inzichtelijk waar de ander zich precies aan stoort of welke effecten jouw gedrag hebben. Anderzijds krijgt ook je partner beter door wat zijn of haar acties voor invloed op jou hebben. Problemen en verwachtingen worden weer besproken zonder dat dit tot een hevige discussie leidt. Als jullie het negatieve interactiepatroon weten te doorbreken, is er weer ruimte voor een gezonde relatie.

Het is essentieel dat er nog sprake is van een klein vlammetje

In een relatiecrisis kan het moeilijk zijn om nog voor de geest te halen waarom je je partner ooit zo leuk vond. Toch is het belangrijk dat er zowel bij jou als bij je partner nog sprake is van een vlammetje. Als het vlammetje bij een van beiden helemaal gedoofd is, dan is het onwaarschijnlijk dat de relatie nog gered kan worden. Het is namelijk zeer belangrijk dat jullie beiden nog aan de relatie willen werken

Zijn jij en je partner het er in ieder geval over eens dat jullie de relatie graag willen verbeteren en dat het afgelopen moet zijn met de relatieproblemen? Dan is dit een mooi begin en is de kans groot dat jullie relatie nog te redden valt.

Zijn jij en je partner klaar om jullie relatieproblemen te bespreken en te verhelpen?

Hebben jullie besloten niet langer te wachten en om het onlineprogramma van Relatieverbeteren te volgen?

Heb jij nog vragen over het onlineprogramma, stuur ons dan gerust een mailtje, zodat wij je vragen kunnen beantwoorden.

Related Posts