Privacy Policy

Vragen hierover? neem contact op met support@relatieverbeteren.nl

Dit is de Privacy Policy van de onderneming Relatieverbeteren.nl met handelnaam AnoekCoacht, met adres Kenaupark 22, Haarlem. Relatieverbeteren.nl is ingeschreven bij de Kmer van koophandel onder nummer 34282482.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot de website www.relatieverbeteren.nl (de “website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (”computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebasseerde uitvoeringswetgevingen de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Toepasselijkheid

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website (“Gebruikers”), inclusief de gebruikers van de op de website aangeboden producten en diensten.